Font Size

SCREEN

Cpanel

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφαλείας 2018

texn asf

Tο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα για το 2018 θα πραγματοποιηθούν από Νοέμβρη 2018 και αιτήσεις μπορείτε να υποβάλετε μέχρι τις 5/9/2018. Για να συμμετέχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του ΚΕΚ (27410 22344) ή να στείλετε την αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά και θα επικοινωνήσουμε εμείς.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε στην μορφή που επιθυμείτε  (DOC Word,     DOCX Word,     PDF)

και να την αποστείλετε στο email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 Στοιχεία προγράμματος κατάρτισης

 • Διάρκεια  10 ώρες (δύο μαθήματα των 5 ωρών το καθένα)
 • Κόστος σεμιναρίου 65 € (30 € προκαταβολή και 35 € στην έναρξη του προγράμματος)

 

Δικαιολογητικά για Φυσικά Πρόσωπα μαζί με την αίτηση :

 • Βεβαίωση Επιμελητηρίου ή
 • Έναρξη Εφορίας

 

Δικαιολογητικά για Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.α.):

 • Καταστατικό που να φαίνεται ο Διαχειριστής ή
 • Απόφαση ΔΣ ή
 • Βεβαίωση Επιμελητηρίου και
 • Έναρξη Εφορίας

 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να μας τα αποστείλετε σε έντυπη μορφή από 27/8/2018 έως 5/9/2018.

 

 Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010: «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ορίζεται ότι, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και η αποστολή του είναι:

 1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 2. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α’, Β’, Γ’ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Επιμόρφωση Εργοδοτών

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών.

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και οι εργαζόμενοι της Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών.

Υπηρεσίες ΚΕΚ

Το ΚΕΚ με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, και έχοντας ήδη υλοποιήσει στο παρελθόν Σεμινάρια Υγιεινής  και Ασφάλειας της Εργασίας σχεδιάζει και είναι σε θέση να προσφέρει πλήρη Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εργοδοτών Επιχειρήσεων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, τα οποία θα πραγματοποιηθούν  σε ημέρες και ώρες που δεν θα παρεμποδίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Εφόσον επιλέξετε την περίπτωση να επιμορφωθείτε εσείς οι ίδιοι, μπορείτε να υποβάλλετε στο φορέα μας αίτηση συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης συμπληρώνοντας την αίτηση που επισυνάπτεται.

 

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας

oaed-logoΞεκινάει την 21/05/2018 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την 31/05/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και του Πράσινου Ταμείου και σχεδιάστηκε από κοινού από το Υπουγείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στην προστασία των δασικών εκτάσεων της χώρας από πυρκαγιές, αλλά και στη διαχείριση των ήδη καμένων περιοχών προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Επιπλέον με την επίβλεψη των δασαρχείων θα εκπονήσουν οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των Δασών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των  κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής οκτώ αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
 4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
 5. Ηλικία
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

 

18-05-2018 Δελτίο τύπου

18-05-2018 Δημόσια Πρόσκληση

18-05-2018 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα ή και Υπηρεσία τοποθέτησης ανά  ειδικότητα)

18-05-2018 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

18-05-2018 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

21-05-2018 ΚΥΑ 

Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του εμπορίου

training-18-24-or4

Η ελληνική εταιρεία διοικήσεων επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής  αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης "Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής".

Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.600 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των εξαγωγών με έμφαση στον Πρωτογενή Τομέα, με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο του εξαγωγικού εμπορίου.

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών
 • πρακτική άσκηση 260 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • συμβουλευτική καθοδήγηση με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας
 • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το σύνολο των καταρτιζομένων
 • εκπαιδευτικό επίδομα 1.470€

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων παρατάθηκε για τις 22/06/2018 και ώρα 23:59μμ.

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

 • Να έχουν γεννηθεί από 01/08/1993 μέχρι και 31/03/2000. Κατά την ένταξη του στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Σημαντική Σημείωση

 • Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/ Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016 (οικονομικό 2017)
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση
 • Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας
 • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ από τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο ωφελούμενος είναι πρώτος δικαιούχος
 • Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2741022344 (ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, Πυργάκη Ελένη-Διευθύντρια ΚΕΚ) ή 210-9769510 ή συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ΕΔΩ

 

 

 

Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής

 trainingclassroom1

acta

edutech5B15D1

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας ΚΕΚ Ν. Κορινθίας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ Εκπαίδευση, ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ, για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης πληροφορικής. Δικαιούχοι είναι όλοι οι Άνεργοι, οι Φοιτητές (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) και όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στις Βασικές Δεξιότητες Η/Υ.

Περιλαμβάνει

 • Παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων για τις ενότητες
 • Επεξεργαστή κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικών Φύλλων (excel) και
 • Διαδικτύου (Internet Explorer & Outlook).
 • Μαθήματα με Εκπαιδευτή.
 • Εξετάσεις σε πρόσφατο MsOffice.
 • Εξετάσεις για το CCU από την ACTA.
 • Πιστοποιητικό Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ για Προκηρύξεις και Μετατάξεις.
 • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση σε περιβάλλον εξετάσεων.

Πρόγραμμα

 • Διάρκεια : 44 ώρες
 • Έναρξη : 21/2/2018
 • Λήξη : 28/3/2018
 • Ώρες : 17:30 έως 21:00
 • Ημέρες : Δευτέρα και Τετάρτη

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την γραμματεία).
 • Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο) ή Κάρτα Ανεργία (Βεβαίωση ΟΑΕΔ).
 • Προκαταβολή για Παράβολα Πιστοποίησης (40€).

Κόστος Εξετάσεων

 • Για τους ανέργους ή φοιτητές : 80 €
 • Για τους υπόλοιπους : 160 €
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

find job

Σας ενημερώνουμε, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, μπορούν να συμμετάσχουν στην β φάση του προγράμματος, η οποία προβλέπει εγγυημένη απασχόληση για 12 μήνες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, άνεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών» του ΟΑΕΔ. (www.oaed.gr).

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι, τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθούν δύο νέα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων, στα οποία θα μπορούν να ενταχθούν οι ωφελούμενοι και των υπόλοιπων ηλικιακών κατηγοριών (οι άνω των 49 ετών) των ωφελουμένων του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

 

Πρόκειται για:

α) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που
βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των
50 ετών» και

β) «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας
άνω των 50 ετών». Αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να ακολουθήσουν οι σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις.

 

voucher 2016 29-64

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η/Υ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

koinof2017

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάνε τα προγράμματα κατάρτισης ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας. Από τις 14/09/2017 έως και τις 28/09/2017 οι απασχολούμενοι της Κοινωφελούς εργασίας - ωφελούμενοι που δήλωσαν στον ΟΑΕΔ ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση Υπολογιστών μπορούν να προσέλθουν στο ΚΕΚ Νομού Κορινθίας (τηλ. 2741022344) με την ταυτότητά τους, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στην Κοινωφελή Εργασία, την κάρτα ανεργίας τους και βεβαίωση από την υπηρεσία του Δήμου.

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν 120 ώρες μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στους υπολογιστές.

Επιπλέον Παροχές :

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όσους επιθυμούν.
 • Κάλυψη μεταφορικών εξόδων.
 • Δωρεάν εξετάσεις για άλλο ένα συγγενικό ή φιλικό άτομο στις 3ς ενότητες που απαιτούνται από τον ΑΣΕΠ.
 • Υποστήριξη για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα.
 • Δημιουργία και συμπλήρωση βιογραφικού και προώθηση αυτού σε θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται στο ΚΕΚ από τοπικές επιχειρήσεις του Νομού Κορινθίας.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη όσον αφορά την εύρεση εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας , Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος και στο τηλέφωνο 2741022344.

voucher 2016 29-64

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η/Υ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

koinof2017

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάνε τα προγράμματα κατάρτισης ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας. Από τις 14/09/2017 έως και τις 28/09/2017 οι απασχολούμενοι της Κοινωφελούς εργασίας - ωφελούμενοι που δήλωσαν στον ΟΑΕΔ ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση Υπολογιστών μπορούν να προσέλθουν στο ΚΕΚ Νομού Κορινθίας (τηλ. 2741022344) με την ταυτότητά τους, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στην Κοινωφελή Εργασία, την κάρτα ανεργίας τους και βεβαίωση από την υπηρεσία του Δήμου.

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν 100 ώρες μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στους υπολογιστές.

Για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας , Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος και στο τηλέφωνο 2741022344.

 

voucher 2016 29-64

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

birth-educator-training-2017

Το ΚΕΚ Νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνουν Σεμινάριο Eκπαίδευσης Eκπαιδευτών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όσους το παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον ΕΟΠΠΕΠ. Ταυτόχρονα, το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να επικαιροποιήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους ως προς τη διαδικασία εκπαίδευσης ενηλίκων.

Να αναφέρουμε ότι, για να συμμετέχετε απευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 4386/2016 (πατήστε εδώ) θα πρέπει :

 • είτε να διαθέτετε Μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση ενηλίκων ή Δια Βίου Μάθηση (άρθρο 67, β, αα),
 • είτε να είστε ενταγμένος/η στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, ή εγγεγραμμένος/η σε κάποιο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων (όπως του ΛΑΕΚ) και να έχετε παρακολουθήσει σεμινάριο από δημόσιο φορέα 100 ωρών (άρθρο 67, β, ββ) όπως το παρόν πρόγραμμα του ΚΕΚ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • είτε να έχετε διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους (άρθρο 67, β, γγ).

Γιατί είναι σημαντική η πιστοποίηση

Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων οδηγεί στην ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Όσοι Εκπαιδευτές ενταχθούν στο Μητρώο αυτό του ΕΟΠΠΕΠ, μπορούν να συμμετέχουν ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται από Κε.Δι.Βι.Μ / ΚΕΚ ή άλλους φορείς δια βίου μάθησης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων κατάρτισης. Αξίζει να τονιστεί πως σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 άρθρο 27, για τις θέσεις εκπαιδευτών των δημόσιων ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, που προκηρύσσονται από τη ΓΓΔΒΜ ή άλλον φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ, προϋπόθεση πλέον για την υποβολή αίτησης, είναι η εγγραφή του υποψήφιου εκπαιδευτή στο Υπό-Μητρώο Εκπαιδευτών Α.Ε.Κ., το οποίο τηρείται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ενότητες σεμιναρίου

Θα καλυφθούν βασικά θέματα από τις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ (ενδεικτικά: εκπαιδευτικό συμβόλαιο, αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, ρόλος εκπαιδευτή, χαρακτηριστικά εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτικές τεχνικές, σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων), ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας για κάθε εκπαιδευόμενο/η.

Διάρκεια και ημερομηνίες

Το Σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 100 διδακτικές ώρες, 30 εκ των οποίων πραγματοποιούνται δια ζώσης σε τρεις ημέρες και οι υπόλοιπες 70 πραγματοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση δραστηριοτήτων και τελικής εργασίας. Οι δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν τις παρακάτω ημερομηνίες:

 • Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 09.00 – 18.00
 • Σάββατο & Κυριακή, 7-8 Οκτωβρίου 09.00 – 18.00

Μεθοδολογία

Το σεμινάριο υλοποιείται εξολοκλήρου μέσω διαδραστικών ασκήσεων και βιωματικών τεχνικών, ενώ λειτουργεί και ως προσομοίωση για τις εξετάσεις, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 20λεπτες μικροδιδασκαλίες στα πρότυπα της διαδικασίας πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Για τις μικροδιδασκαλίες αυτές οι εκπαιδευόμενοι/ες θα λάβουν λεπτομερή ανατροφοδότηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη της μελέτης τους.

Στους εκπαιδευόμενους/ες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος διάρκειας 100 ωρών.

Εκπαιδευτές του σεμιναρίου

Έμπειροι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Κόστος συμμετοχής

Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου είναι 300€, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (150€) με την εγγραφή σας στο σεμινάριο και η δεύτερη δόση πριν τη λήξη αυτού. Θα παρέχεται ειδική έκπτωση έως 15% για ανέργους, ΑμεΑ και Πολύτεκνους.

Το κόστος εγγραφής (150 €) μπορείτε να το καταβάλετε στον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΚΕΚ στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό IBAN GR1501107870000078730498173.

Αιτήσεις συμμετοχής

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφαλείας 2017

texn asf 2017 v2

Tο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα για το 2017 θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου και 8 Νοεμβρίου 2017. Για να συμμετέχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του ΚΕΚ (27410 22344) μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2017.

Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφαλείας

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010: «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ορίζεται ότι, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και η αποστολή του είναι:

 1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 2. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α’, Β’, Γ’ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Επιμόρφωση Εργοδοτών

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών.

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και οι εργαζόμενοι της Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών.

Υπηρεσίες ΚΕΚ

Το ΚΕΚ με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, και έχοντας ήδη υλοποιήσει στο παρελθόν Σεμινάρια Υγιεινής  και Ασφάλειας της Εργασίας σχεδιάζει και είναι σε θέση να προσφέρει πλήρη Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εργοδοτών Επιχειρήσεων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, τα οποία θα πραγματοποιηθούν  σε ημέρες και ώρες που δεν θα παρεμποδίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Εφόσον επιλέξετε την περίπτωση να επιμορφωθείτε εσείς οι ίδιοι, μπορείτε να υποβάλλετε στο φορέα μας αίτηση συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης συμπληρώνοντας την αίτηση που επισυνάπτεται.

Τα προγράμματα κατάρτισης, όπως ορίζεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου, θα ξεκινήσουν 25 ημέρες μετά την υποβολή τους, επομένως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει άμεσα να μας αποστείλουν την αίτηση εργοδότη  για την επιμόρφωσή του έγκαιρα έως τις 9 Οκτωβρίου.

Το ΚΕΚ συμμετέχει ως ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Computer-Classes

 

Κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» (voucher.gov.gr), σας ενημερώνουμε ότι ο εκπαιδευτικό φορέας «ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ» συμμετέχει και σε αυτή τη δράση. Το πλεονέκτημα του ΚΕΚ είναι η προγενέστερη εμπειρία στην πρώτη δράση της Κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Κορινθίων στην οποία επιμορφώθηκαν όλοι οι ωφελούμενοι που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για κατάρτιση.

Δελτίο τύπου : http://www.keknkor.gr/16-kek-el/update/kek-news/280-voucher-koinofelhs-2017-1.html

Σκοπός της δράσης και όραμα του ΚΕΚ είναι οι ωφελούμενοι να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σε βασικές τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και να λάβουν την πιστοποίηση βασικών γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στόχος της κατάρτισης είναι να καταρτιστεί το σύνολο των ωφελούμενων που επέλεξαν την κατάρτιση και να πιστοποιηθούν οι γνώσεις τους και οι δεξιότητές τους. Για την επίτευξη του στόχου τα νέα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο ΚΕΚ, θα σχεδιαστούν με γνώμονα την πολύτιμη εμπειρία του ΚΕΚ σε αντίστοιχα επιτυχώς ολοκληρωμένα προγράμματα, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελουμένων και με βάση το πρότυπο πιστοποίησης.

Θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για το μητρώο των ωφελουμένων το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ voucher.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στο τηλέφωνο του ΚΕΚ 2741022344 ή στα γραφεία Κωστή Παλαμά 53, Δίπλα ακριβώς από το ΚΕΠ της Κορίνθου.

voucher 2016 29-64

Δελτίο Τύπου

8

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατάρτιση ωφελουμένων της Κοινωφελούς Εργασίας στον τομέα των Βασικών Δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Στις 30 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση απονομής των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων παρακολούθησης από Εκπροσώπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κο Καλλίρη Πελοπίδα Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και την κα Σκλία Μαρία Πετρούλα Πρόεδρο του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας και από Εκπροσώπους των Δήμων του Νομού Κορινθίας, τον κο Παπακυριάκο Αννίβα Δήμαρχο του Δήμου Βέλου Βόχας, τον κο Σακελλαρίου Αναστάσιο Αντιδήμαρχο του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, τον κο Λεονάρδο Αναστάσιο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, τον κο Ματσούκα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ξυλοκάστρου, τον κο Ράπτη Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Βέλου Βόχας.

Αντικείμενο της δράσης αποτελούσε η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης υλοποιήθηκε μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία περιλάμβανε :

 • Ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών με 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις θεματικές ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές Διαδικτύου και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 • Ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών με 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις θεματικές ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές Διαδικτύου, Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που απέκτησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης από τον αναγνωρισμένο φορέα ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ωφελούμενοι στα νέα προγράμματα της Κοινωφελούς εργασίας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τα νέα προγράμματα ομοίως θα περιλαμβάνουν κατάρτιση στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποιήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του 2741022344 και ώρες 9:00 με 16:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Φωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής Εργασία

 

voucher 2016 29-64

 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείας) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄Κύκλος)

find jobΞεκίνησαν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για  3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Β΄κύκλος)  σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας. Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

 

 

 

Για να διαβάσετε όλοκληρο το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

13/07/2017 Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2017

13/07/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αριθμός διατιθεμένων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)

13/07/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Προσοντολόγιο 

13/07/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ -Προσοντολόγιο

ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ VOUCHER 29-64 ΓΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

kek-korinthia-cover-V4

Στις 11 Ιουλίου 2017 ανακοινώθηκαν οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής». Καταχωρίστε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ σας που λάβατε από το πληροφοριακό σύστημα του voucher και μάθετε αν έχετε επιλεγεί. (www.voucher.gov.gr)

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών, σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας υλοποιεί τρία προγράμματα κατάρτισης στις ειδικότητες : Προώθηση Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου και Διαχείριση Αποθήκης. Τα επόμενα προγράμματα που θα υλοποιήσει θα είναι στον Κλάδο του Εμπορίου και στον Τεχνικό Κλάδο.

Εάν είστε επιτυχών σε οποιονδηποτε κλάδο παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2741022344.

TUVVOUCHER

voucher-espa-logo

Δελτίο Τύπου

 received 10211456560022065

Το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας στα πλαίσια της Δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» ξεκίνησε την υλοποίηση δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας : Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίουκαι υπέβαλε νέο πρόγραμμα ειδικότητας Διαχείριση Αποθήκης.

Πιο συγκεκριμένα :

 • Το πρόγραμμα με τίτλο "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" ξεκίνησε στις 6/6/2017. Η Θεωρία ολοκληρώνεται στις 30/6/2017 και η Πρακτική Άσκηση στις 31/10/2017
 • Το πρόγραμμα με τίτλο "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" ξεκίνησε στις 13/6/2017. Η Θεωρία ολοκληρώνεται στις 7/7/2017 και η Πρακτική Άσκηση στις 16/11/2017.
 • Το πρόγραμμα "Διαχείριση Αποθήκης" ξεκινάει στις 4/7/2017. Η Θεωρία ολοκληρώνεται στις 27/7/2017 και η Πρακτική Άσκηση στις 30/11/2017.

Τη δράση την έχει αναλάβει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ). Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μια δέσμη παρεμβάσεων η οποία περιλαμβάνει :

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών στην ειδικότητα του Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου.
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUV Austria.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής
  διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στην ειδική ιστοσελίδα voucher.gov.gr.

 

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που συμμετέχουν στη δράση είναι :

 • KUZNTSOV ALE. PAVEL - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 • ΑQUA HEALTH COOLERS EE - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΜΠΙΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
 • ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
 • ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
 • ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 • ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΟΠΗ ΙΚΕ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΕ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΧΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
 • Σ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
 • ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
 • ΣΟΦΙΑ ΚΛΟΚΩΝΗ - ΣΤΑΜΑΤΗ Ε.Ε. - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΦΥΤΑΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
 • ΧΑΤΖΗΙΑΝΝΟΥ ΑΛΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ
 • ΑΔΕΛΦΟΙ Θ ΤΖΑΦΗ ΟΕ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 • ΑΦΟΙ Γ ΜΠΟΥΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΙΛΙΑ
 • ΝΤΙΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΟΕ (Φερέοικος) - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΩΝ
 • ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • LEADER ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑ Η΄ΙΣΙΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ
 • Β. ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΒΙΝΕΛΛΑΣ ΑΕ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΥΡΑΣ, ΚΡΑΣΙΩΝ, ΗΔΥΠΟΤΩΝ (ΛΙΚΕΡ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
 • ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • ΚΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΙΩΝ ΚΗΡΩΜΕΝΩΝ ΦΙΤΙΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. ((Φερέοικος)) - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

 

voucher 2016 29-64

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2017

background3

Αναρτήθηκαν στις 24 Μαρτίου 2017, οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων για το πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης».

Διαδικασία Υπόδειξης-Πρόσληψης των Επιτυχόντων

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, θα καλέσουν όσους έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στους Δήμους.
Προσοχή: Τα στοιχεία επικοινωνίας τα αντλεί ο ΟΑΕΔ από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π, γιατί αλλιώς ίσως δεν θα μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας ο ΟΑΕΔ.

Προθεσμία 5 ημερών από την ειδοποίηση

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ενημέρωσή τους και εκεί θα παραλάβουν συστατικό σημείωμα, προκειμένου να υποδειχθούν στους Δήμους στους οποίους έχουν επιτύχει. Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Δήμος, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου ε̟πιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Προθεσμία 30 ημερών αν δεν καταφέρει να σας ειδοποιήσει ο ΟΑΕΔ

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν από μόνοι τους στα ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, έχουν οι επιτυχόντες υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα, που προβλέπονται στο κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης, καθώς και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα. (πχ όσοι επέλεξαν την ιδιότητα ΔΕ Διοικητικού θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου).
Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών δεν αποδέχεται την τοποθέτηση του, ή δεν προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν ότι διαθέτει τα γενικά προσόντα (κεφάλαιο 6) και τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η ειδικότητα που δήλωσε, διαγράφεται οριστικά από τον ισχύοντα Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Οι επιτυχόντες έχουν 2 επιλογές για την Υλοποίηση του Προγράμματος

Οι επιτυχόντες του προγράμματος μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 2 επιλογές:

 • 1η επιλογή: Εργασία στο Δήμο 5 ημέρες ανά εβδομάδα
 • 2η επιλογή: Εργασία στο Δήμο 4 ημέρες ανά εβδομάδα και 1 ημέρα ανά εβδομάδα κατάρτιση και δωρεάν απόκτηση πιστοποιητικού δεξιοτήτων, ώστε οι άνεργοι επιτυχόντες του προγράμματος να βελτιώσουν τα προσόντα τους για την αγορά εργασίας!

Η δράση της κατάρτισης και εφόσον οι άνεργοι επιλέξουν την 2η επιλογή, ξεκινάει τον 2ο μήνα υλοποίησης του προγράμματος και διαρκεί μέχρι το τέλος (παρακολουθώντας μάθημα κάθε Παρασκευή).

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης αναφέρεται στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου µε θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Η κατάρτιση επίσης περιλαμβάνει και άλλες ενότητες χρήσιμες για την Αγορά Εργασίας.

Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν, θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υποχρεωτικά την επιτυχία του ανέργου σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά του δίνει την δυνατότητα, αν επιτύχει, να αποκτήσει επικαιροποιημένο δίπλωμα Υπολογιστών το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής σε όλες τις προκηρύξεις.

Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης, θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη) στο ωράριο του Δήμου και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα (κάθε Παρασκευή).

Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

 

Πιστοποιήστε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες με το κύρος και την αξιοπιστία της TUV AUSTRIA HELLAS

TUV VOUCHER 300x250 finalTUVVOUCHERΤο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας στα πλαίσια του προγράμματος ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ  θα συνεργαστεί με την TUV AUSTRIA HELLAS για την πιστοποίηση ωφελουμένων στις αντίστοιχες ειδικότητες που έχουν επιλέξει.

Στόχος της συνεργασίας είναι η αναβάθμιση του επιπέδου των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω του φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, ο οποίος έχει κύρος, αξιοπιστία και Διεθνής αναγνωρισιμότητα, αποτελώτας το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης της επιταγής κατάρτισης και του προγράμματος γενικότερα.

 

 

Φυλλάδιο TUV AUSTRIA HELLAS

 

 

 

 

voucher-espa-logo

Ενημέρωση επιχειρήσεων για τη δράση Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής

praktiki logo companies

Το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, εταιρεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Κορινθίας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ».

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων 29 έως 64 ετών, αποφοίτων υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ, στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών (4 μήνες).

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση όσον αφορά το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ατόμων που θα πάρουν για πρακτική άσκηση (για τους 4 μήνες) το οποίο θα καλυφθεί από το ΚΕΚ.

Επίσης θα δοθεί ευκαιρία σε επιχειρήσεις, που δεν έχουν προσωπικό, να απασχολήσουν άτομα μέσω της πρακτικής άσκησης των προγραμμάτων.

Επιπρόσθετα, μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση δεν έχει καμία υποχρέωση διατήρησης στο προσωπικό της και πρόσληψης του εκπαιδευόμενου. Εκτός από τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν άνω των 5 ωφελουμένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των δράσεων με αντικείμενο: «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», οι οποίες εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στο μέλλον σε ίδιες ή παρόμοιες δράσεις θα έπρεπε να είχαν προσλάβει τουλάχιστον έναν ωφελούμενο μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να προσλάβει τον εκπαιδευόμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης των επιχειρήσεων που προβαίνουν στην πρόσληψη ωφελουμένων (μέσω άλλης πρόσκλησης που πρόκειται να ανακοινωθεί). Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για χρονικό διάστημα που θα ορίζει η προκήρυξη.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης όπως φαίνεται παρακάτω:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4

Έως 1 άτομο

Από 5 και πάνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των                       απασχολουμένων

Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προβούν σε απόλυση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (ΚΕΚ, επιχείρησης, ωφελουμένου) και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού δε θα μπορεί να συμμετέχει σε ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

Κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης το ΚΕΚ, θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης μέσω του Επόπτη Πρακτικής, ο οποίος θα βρίσκεται σε τακτική επαφή με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο.
Οι Ωφελούμενοι είναι:
• Άνεργοι ηλικίας από 29 έως 64 ετών απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Άνεργοι ηλικίας από 29 έως 64 ετών απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ

Διαδικασία συμμετοχής επιχειρήσεων
Αρχικά, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα, θα πρέπει να υποβάλουν επιστολή πρόθεσης συνεργασίας προς το ΚΕΚ, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ www.keknkor.gr ή μπορούν να την προμηθεύονται από τα γραφεία ενημέρωσης του ΚΕΚ, με τα κάτωθι στοιχεία:

 • επωνυμία της επιχείρησης και αντικείμενο δραστηριότητας
 • ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (έδρα, υποκατάστημα κλπ.), καθώς και η ταχυδρομική του διεύθυνση
 • ο αριθμός των θέσεων πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται:

 • Ο αριθμός των εργαζομένων της ανά υποκατάστημα και συνολικά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία.
 • Ο αριθμός των ωφελουμένων που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο προηγούμενων δράσεων επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, στην περίπτωση που συμμετείχε σε προηγούμενες δράσεις τύπου voucher.
 • Στην περίπτωση πρόσληψης μετά από πρακτική, στοιχεία σχετικά με σύναψη σύμβασης εργασίας με ωφελούμενους που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, με επισυναπτόμενη την αναγγελία πρόσληψης και τις σχετικές ΑΠΔ.
 • Ότι στην επιχείρηση δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και για την πρόσληψη του προσωπικού της δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα

Επίσης, θα επισυνάπτεται έγγραφο της Δ.Ο.Υ. στο οποίο αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης και τυχόν υποκαταστημάτων/εργοταξίων, ο νόμιμος εκπρόσωπός της κλπ.
Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται :

 • ο αριθμός των ωφελουμένων που έχει ήδη πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί παράλληλα την πρακτική του άσκηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
 • οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων ανά υποκατάστημα και συνολικά σε σύγκριση με τα δηλωθέντα στοιχεία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή θα αναφέρεται ο λόγος της μεταβολής.

Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται :

 • Ο αριθμός των εργαζομένων της ανά υποκατάστημα και συνολικά την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά:

Αρχικά

Για Υπογραφή Σύμβασης

Πριν την έναρξη πρακτικής

Μετά τη λήξη πρακτικής

 1. πρόθεσης συνεργασίας προς το ΚΕΚ
 
 1. Υπεύθυνη δήλωση
 2. Πίνακας Προσωπικού
 3. αναγγελία πρόσληψης και σχετικές ΑΠΔ για πρόσληψη μετά από πρακτική άσκηση σε προηγούμενα voucher
 1.  Υπεύθυνη δήλωση
 1.  Υπεύθυνη δήλωση

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ *

Θέση εργασίας ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. - Υπάλληλος Υποδοχής

logo sport-camp

Η εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. αναζητά συνεργάτη για τη θέση: Υπάλληλος Υποδοχής

Προφίλ Εταιρείας:
Το SPORTCAMP αποτελεί πρότυπη αθλητική παιδική κατασκήνωση και το μεγαλύτερο και πληρέστερο ιδιωτικό Κέντρο Άθλησης & Αναψυχής στην Ελλάδα! Διαθέτει ολοκληρωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εστιατόριο, café και έκτασης 70 στρεμμάτων, σε ένα περιβάλλον μέσα στη φύση και σε απόσταση μόλις μιας ώρας από την Αθήνα.
Εδώ και 40 χρόνια το SPORTCAMP με τους ανθρώπους του παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η Ομάδα του SPORTCAMP αποτελείται από έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σημαντική τεχνογνωσία στη διοργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων, καθώς και εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Προφίλ Θέσης Εργασίας:
Θέση πλήρους απασχόλησης για τους μήνες: Απρίλιος – Αύγουστος 2017 / Πενθήμερη εργασία με βάρδιες
Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση πελατών: υποδοχή πελατών, υποστήριξη πωλήσεων κλπ
 • Γραμματειακή υποστήριξη: διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, καταχώρηση στατιστικών, διαχείριση εκτυπωτών – fax – scanner κλπ

Απαραίτητα Προσόντα:
Προϋπηρεσία σε θέση με αντίστοιχες αρμοδιότητες

 • Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας, MS Office και Internet
 • Ευχέρεια στην ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών (multitasking)
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας
 • Δραστήρια και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Επαγγελματισμός, ευγένεια και σεβασμός

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ κλπ
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων & διαχείρισης παραπόνων
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών (Ρώσικα, Γαλλικά, Γερμανικά κλπ)

Η εταιρεία παρέχει:

 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο της θέσης εργασίας
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ:2744026930), αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης «Υπάλληλος Υποδοχής». Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία και σύντομο cover letter.
*Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP.

 

SPORTCAMP A.E.
T.K. 20 300 Λουτράκι, Ελλάδα
Tηλ.: +30 27440 23999, 66860 Φαξ: +30 27440 26930
URL: E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. FB: /SportcampLoutraki

 

Θέσεις εργασίας ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε.

logo sport camp paidiko

Η εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. αναζητά συνεργάτες για τις θέσεις:

 • Μάγειρες
 • Υπάλληλοι κουζίνας - λάντζας
 • Υπάλληλοι καθαριότητας
 • Υπάλληλοι service - buffet

Προφίλ Εταιρείας:
Το SPORTCAMP αποτελεί πρότυπη αθλητική παιδική κατασκήνωση και το μεγαλύτερο και πληρέστερο ιδιωτικό Κέντρο Άθλησης & Αναψυχής στην Ελλάδα! Διαθέτει ολοκληρωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εστιατόριο, café και έκτασης 70 στρεμμάτων, σε ένα περιβάλλον μέσα στη φύση και σε απόσταση μόλις μιας ώρας από την Αθήνα.
Εδώ και 40 χρόνια το SPORTCAMP με τους ανθρώπους του παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η Ομάδα του SPORTCAMP αποτελείται από έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σημαντική τεχνογνωσία στη διοργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων, καθώς και εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Προφίλ Θέσης Εργασίας:
Θέσεις μερικής και πλήρους απασχόλησης για τους μήνες: Απρίλιο – Αύγουστο 2017 / Πενθήμερη εργασία με βάρδιες
Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Εργατικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ευέλικτο ωράριο
 • Επαγγελματισμός, ευγένεια και σεβασμός
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας
 • Δραστήρια και ευχάριστη προσωπικότητα

*Για τους μάγειρες απαιτείται επιπλέον Πτυχίο ΑΣΤΕ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων ή αντίστοιχης σχολής
Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΣΤΕ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων ή αντίστοιχης σχολής
 • Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, κλπ)

*Για τη συνεργασία θα ζητηθούν δικαιολογητικά έγγραφα για την απασχόληση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Πιστοποιητικό υγείας και αντίγραφο ποινικού μητρώου)
Η εταιρεία παρέχει:

 • Ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο της θέσης εργασίας
 • Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο SPORTCAMP μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ:2744026930), αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης που σας ενδιαφέρει. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία.
*Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP.

 

SPORTCAMP A.E.

T.K. 20 300 Λουτράκι, Ελλάδα

Tηλ.: +30 27440 23999, 66860, Φαξ: +30 27440 26930

URL: www.sportcampkids.gr, E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , FB: /sportcamp.kids

 kids sport

Θέση εργασίας ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. - Υπάλληλος Γραμματείας Κατασκήνωσης

logo sport camp paidiko

Η εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. αναζητά συνεργάτη για τη θέση:
Υπάλληλος Γραμματείας Κατασκήνωσης

Προφίλ Εταιρείας:
Το SPORTCAMP αποτελεί πρότυπη αθλητική παιδική κατασκήνωση και το μεγαλύτερο και πληρέστερο ιδιωτικό Κέντρο Άθλησης & Αναψυχής στην Ελλάδα! Διαθέτει ολοκληρωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εστιατόριο, café και έκτασης 70 στρεμμάτων, σε ένα περιβάλλον μέσα στη φύση και σε απόσταση μόλις μιας ώρας από την Αθήνα.
Εδώ και 40 χρόνια το SPORTCAMP με τους ανθρώπους του παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η Ομάδα του SPORTCAMP αποτελείται από έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σημαντική τεχνογνωσία στη διοργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων, καθώς και εθνικών και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Προφίλ Θέσης Εργασίας:
Η συγκεκριμένη θέση αφορά απασχόληση για τους μήνες Απρίλιο-Αύγουστο 2017

 • Βασικές Αρμοδιότητες:
 • Εξυπηρέτηση πελατών: διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, υποστήριξη πωλήσεων, εγγραφές κατασκηνωτών κλπ
 • Γραμματειακή υποστήριξη: διαχείριση θεμάτων στελεχών κατασκήνωσης, επικοινωνία / προετοιμασία υποβολής δικαιολογητικών σε δημόσιους φορείς κλπ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε θέση με αντίστοιχες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα σε εταιρείες όπως παιδικές κατασκηνώσεις /ιδιωτικά σχολεία κλπ
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση MS Office και Internet
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων & διαχείρισης παραπόνων
 • Ευχέρεια στην ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών (multitasking)
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ (Παιδαγωγικές σχολές κλπ)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη

Εάν ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ:2744026930), αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία και ένα σύντομο cover letter.

*Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP.

 

SPORTCAMP A.E.

T.K. 20 300 Λουτράκι, Ελλάδα

Tηλ.: +30 27440 23999, 66860, Φαξ: +30 27440 26930

URL: www.sportcampkids.gr, E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , FB: /sportcamp.kids

 kids sport

Θέση εργασίας Ypanema

 ypanima

Ypanema Beach Bar-Resto-Sports
Heraion Lagoon
Loutraki 203 00 Greece
Tel. 27410 91225, 27440 23999fax 27410 91250
Web:www.ypanema.gr, e mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η εταιρεία ΥΠΑΝΕΜΑ Α.Ε. αναζητά συνεργάτες για τις θέσεις:
- Μάγειρες
- Υπάλληλοι service – buffet

Προφίλ Θέσεων Εργασίας:
Θέσεις μερικής και πλήρους απασχόλησης για τους μήνες: Απρίλιο – Αύγουστο 2017
Πενθήμερη εργασία με βάρδιες

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον δυο έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Εργατικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ευέλικτο ωράριο
 • Επαγγελματισμός, ευγένεια και σεβασμός
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας
 • Δραστήρια και ευχάριστη προσωπικότητα

*Για τους μάγειρες απαιτείται επιπλέον Πτυχίο ΑΣΤΕ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων ή αντίστοιχης σχολής

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΣΤΕ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων ή αντίστοιχης σχολής
 • Γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, κλπ)

Για τη συνεργασία θα ζητηθούν δικαιολογητικά έγγραφα για την απασχόληση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Πιστοποιητικό υγείας και Άδεια εργασίας από αστυνομικό τμήμα για εργαζόμενους σε καταστήματα του Π.Δ.180/1979 Άρθρο4)

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ικανοποιητικό μισθό και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο της θέσης εργασίας
 • Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο YPANEMA παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο φαξ: 2744026930), αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης που σας ενδιαφέρει. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία.
*Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με τον Όμιλο SPORTCAMP.

 

Αποτελέσματα προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων Voucher Ανέργων 29-64 ετών. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους καταχωρώντας τον αριθμό της κάρτας τους ή τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

 

free-training-advantage

Αιτήσεις για την νέα Κοινωφελή Εργασία (1/2017)

oaed-logoΑνακοινώθηκαν νέα προγράμματα 8µηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Η Δράση έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, και ανήκουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ (βλέπε επισήμανση 2 & 5 στην προκήρυξη ),
 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς (βλέπε επισήμανση 3 στην προκήρυξη)
 3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ (βλέπε επισήμανση 4 στην προκήρυξη),
 4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους (βλέπε επισήμανση 6 στην προκήρυξη),
 5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών (βλέπε επισήμανση 8 στην προκήρυξη),
 6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.

 

Ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 3/2/2017.

Οι θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας είναι:

Δήμος

Υπηρεσία Τοποθέτησης

Εκπ. Βαθμίδα

Ειδικότητα

Αρ. Θέσεων

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

9

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

18

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

7

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

23

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΕ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

11

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

4

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

9

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

7

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΕ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

6

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

4

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

2

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΕ

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΕ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

20

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

8

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

10

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

4

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

 

 

Περισσότερες πληροφορίες :

23-01-2017 Δελτίο τύπου

24-01-2017 Δημόσια Πρόσκληση

24-01-2017 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

24-01-2017 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

24-01-2017 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

 

Πηγή :

oaed.gr

 

Ενημέρωση επιχειρήσεων για Πρακτική άσκηση στη δράση "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ"

praktiki logo companiesΟι ωφελούμενοι της δράσης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ", θα πραγματοποιήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση και θα προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Η δράση είναι επιδοτούμενη από κονδύλια της ΕΕ και του Ελληνικού κράτους. Επιπλέον, και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος υποχρεούται και καλύπτει ο εκπαιδευτικός Φορέας.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Τα έμπειρα στελέχη του Φορέα μας: 

 • Θα σας ενημερώσουν ολοκληρωμένα για τις διαδικασίες και όρους υλοποίησης του προγράμματος με έμφαση στους όρους υλοποίησης της πρακτικής άσκησης
 • Θα αποτυπώσουν και θα διερευνήσουν τις απαιτήσεις της θέσης πρακτικής άσκησης που προσφέρεται (πλήρης αποτύπωση-περιγραφή της θέσης εργασίας/πρακτικής άσκησης που επιθυμείτε να καλύψετε)
 • Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων πρακτικά ασκούμενων και να προβείτε σε συνεντεύξεις μαζί τους, ώστε να επιλέξετε τελικά τα άτομα που θα  τοποθετηθούν για πρακτική στην επιχείρησή σας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ *

 

*(συμπληρώνετε μια αίτηση από τις δύο)

 

voucher 2016 29-64

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα voucher 29 – 64 ετών για ανέργους του ΟΑΕΔ

 free-training-advantage

Ξεκίνησαν σήμερα Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα στο voucher 29 64 ετών για ανέργους του ΟΑΕΔ και ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο voucher.gov.gr.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) είναι οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ενδιαφέρονται να μεταβούν στην αγορά εργασίας, ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών που έχουν ολοκληρώσει α) υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση β) προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για τους ανέργους περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 600 Ευρώ (120ώρες*5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2000 Ευρώ (500ώρες*4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα (2.600 € ) έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης ωφελουμένων.

Το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, περιλαμβάνει i) το θεωρητικό μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων στις ειδικότητες κλάδων αιχμής όπως προσδιορίζονται στην παρούσα, συνολικής διάρκειας 120 ωρών και ii) την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε συναφείς θέσεις, συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 (πέντε) μήνες.

Η Πρακτική άσκηση αφορά την τοποθέτηση του ωφελούμενου, μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενη επιχείρηση με την οποία ο ωφελούμενος συμβάλλεται από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης.

Επίσης στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται υπηρεσίες Συμβουλευτικής υποστήριξης, που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης μέσω εξειδικευμένων στελεχών / Συμβούλων προ της έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης, μετά τη λήξη της και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της

Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης προβλέπεται Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αφορά στην πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων κατάρτισης αντίστοιχης ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος, τηλ. 2741022344, email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  , web : www.keknkor.gr

 

voucher-espa-logo

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

koinof

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο «Κατάρτιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας στους 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας» η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 3.737 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Α΄ΚΥΚΛΟΣ)/ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2016.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 7/2016 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης. Ο ωφελούμενος θα λαμβάνει τις υπηρεσίες κατάρτισης μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης που έχει επιλεχθεί και τοποθετηθεί, καθώς η δράση της κατάρτισης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης απασχόλησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των 17 Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 3.363.300,00 € που θα διατεθεί για τον Στόχο 8.1(ii): «Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και αποτελεί μέρος της ευρύτερης Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) Θύλακες Υψηλής Ανεργίας με συνολικό προϋπολογισμό 25.882.462,00 €.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 3.737 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες καθώς και σε θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».

 

Πηγή : voucher.gov.gr

 

voucher-espa-logo

Αναμένεται το Νέο πρόγραμμα για 23.000 μακροχρόνια με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής»

free-training-advantage

Το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας θα συμμετέχει στη νέα δράση με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής». που αναμένεται να υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

 • θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών
 • υπηρεσίες συμβουλευτικής με σκοπό τη διάγνωση αναγκών των ανέργων και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας
 • πρακτική άσκηση 500 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το σύνολο των καταρτιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1-1-1952 έως και 31-12-1987
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους (ΠΔ 739/1980)

Όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν για τέσσερις μήνες επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συνολικά 2.600€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων:

 • εκπαιδευτικό επίδομα 600€.
 • επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000€.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
 • Αναπηρία (σε ποσοστό 50% η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 • Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για το σύνολο υποψηφίων:

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ
 • Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας Φορολογικού Έτους 2015
 • Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής ή άλλης Τράπεζας
 • Υ/Δ ότι δεν είμαι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής
 • Υ/Δ ότι δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ κατά το τελευταίο 2μηνο πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για πρόσθετα κριτήρια επιλογής:

1. Για κριτήριο προηγούμενης εμπειρίας:

 • Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Για μισθωτούς δημοσίου τομέα: Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια εμπειρίας

2. Για κριτήριο «Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και με ικανότητα για εργασία)»:

 • Κάρτα του ΟΑΕΔ, στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ ή
 • Απόφαση της αρμόδιας επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητα του για εργασία.

3. Για κριτήριο «Ύπαρξη προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανήλικων ή/και ενήλικων) 67% και άνω»:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
 • Ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.

4. Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία σε συγκεκριμένη ειδικότητα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ προσκομίζονται τα αντίστοιχα αντίγραφα/δικαιολογητικά.

Η δράση θα αφορά σε 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και σε 60 ειδικότητες συνολικά:

 • ΕΜΠΟΡΙΟ
 • LOGISTICS
 • ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΤΠΕ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΤΡΟΦΙΜΑ –ΠΟΤΑ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το σχέδιο της πρόσκλησης έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως και την 1η Οκτωβρίου 2016 (Δημόσια Διαβούλευση)

 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίου

 

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016

birth-educator-training

Ηλεκτρονική Δήλωση Εξεταστικού Κέντρου και Ημερομηνίας Εξετάσεων

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016.

Ημερομηνίες εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους

Σάββατο 26-11-2016
Κυριακή 27-11-2016

Σάββατο 03-12-2016
Κυριακή 04-12-2016

Σάββατο 10-12-2016
Κυριακή 11-12-2016

Σάββατο 17-12-2016
Κυριακή 18-12-2016


Όλοι οι παρακάτω δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις καλούνται να επιλέξουν / δηλώσουν Εξεταστικό Κέντρο και Ημερομηνία Εξετάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainersexams.eoppep.gr από 1-11-2016, και ώρα 10:00 π.μ. έως και 7-11-2016 και ώρα 23:59 μ.μ.


Δικαιούχοι συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, 1ης περιόδου 2016 είναι:

• Οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας έως και 10/10/2016 και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης τους είναι «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας». Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Αίτησης μπορεί να αναζητηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr/.

• Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014 και 2015 δεν πέτυχαν σε κανένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό) και έχουν υποβάλει νέα Αίτηση Πιστοποίησης και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης τους είναι «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας». Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Αίτησης μπορεί να αναζητηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr/.

• Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014 και 2015, πέτυχαν σε ένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις μόνο για το μέρος στο οποίο δεν έχουν πετύχει. Οι παραπάνω υποψήφιοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν ξανά νέα Αίτηση Πιστοποίησης.

• Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014 και 2015, ήταν απόντες και στα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό) και έχουν υποβάλει νέα Αίτηση Πιστοποίησης και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησης τους είναι «Συμμετοχή σε διαδικασία (εξετάσεις) πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας». Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Αίτησης μπορεί να αναζητηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://trainers.eoppep.gr/.

• Οι υποψήφιοι, που κατά την 1η Εξεταστική Περίοδο 2014 και 2015, ενώ ήταν δικαιούχοι, δεν δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της δηλωθείσας επιθυμητής ημερομηνίας εξέτασης ή και μετακίνησης του υποψηφίου από το αρχικά δηλωθέν Εξεταστικό Κέντρο σε άλλο, προκειμένου να συγκροτηθούν με αρτιότητα τμήματα υποψηφίων ή και για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται σχετικά και εγκαίρως.

Για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας των υποψηφίων, αναρτώνται μαζί με την παρούσα ανακοίνωση και οι σχετικές «Οδηγίες προς Υποψηφίους». Υπενθυμίζεται ότι η «Τράπεζα Θεμάτων» είναι αναρτημένη στη θέση:

http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/Trapeza_thematon_2014.pdf

Με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, θα ρυθμίζονται περαιτέρω διαδικαστικά ζητήματα και θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες : eoppep.gr

Αποτελέσματα Προγράμματος Απασχόλησης – Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

oaed-logoΑναρτήθηκε σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2016 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης – Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ανέργων του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 3.337 θέσεις εργασίας, σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων– Α΄ κύκλος», ύστερα από σχετική Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ καθ. Μαρίας Καραμεσίνη.

Ο Οριστικός Πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα τοποθετηθούν για οκτώ μήνες στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους), όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 7/2016. Η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του oaed.gr

 

19-09-2016 Δελτίο Τύπου για Οριστικούς Πίνακες 17 Δήμων

19-09-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων

19-09-2016 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιτυχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα

19-09-2016 Πίνακας Αποκλειομένων

19-09-2016 Αρχείο Επιλαχόντων ανά Φορέα και Ειδικότητα με βάση τη δηλωθείσα προτίμηση

19-09-2016 Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α' Κύκλος)

find jobΑνακοινώθηκαν τα νέα προγράμματα 8μηνης διάρκειας τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Αιτήσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο από  11/ 07/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 21/07/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Α' κύκλος, για 2.500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

find jobΠρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

(Δημόσια Πρόσκληση Νο-6/2016)

23-06-2016 Δημόσια Πρόσκληση Νο 6/2016

23-06-2016 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

23-06-2016 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 24-06-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή και λήγει στις 04-07-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή

Για την υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ

 

Πηγή : oaed.gr

9 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στη ΔΕΥΑ Κορίνθου

find job

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου, που εδρεύει στο Δήμο Κορινθίων, και συγκεκριμένα του εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 8 μήνες 2
102 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΔΕ Ηλεκτρολόγος 8 μήνες 1
103 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 8 μήνες 1
104 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΔΕ Τεχνίτης δομικών έργων 8 μήνες 1
105 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΔΕ Οδηγός φορτηγού [Γ (C) Κατηγορίας - με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] 8 μήνες 1
106 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου Δήμος Κορινθίων ΥΕ Βοηθοί - Εργάτες γενικών καθηκόντων 8 μήνες 3

 

Περισσότερες πληροφορίες

ΔΕΥΑΚ Κορίνθου

Προκήρυξη

Συνεντεύξεις για πλήρωμα καμπίνας σε Emirates και Qatar Airways

find jobΣυνεντεύξεις σε ενδιαφερόμενους να εργαστούν ως πλήρωμα καμπίνας θα διεξάγουν στην Αθήνα στελέχη της Emirates και της Qatar Airways στις 21 και 22 Μαΐου, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η Emirates διοργανώνει ημέρα καριέρας για πλήρωμα καμπίνας στην Αθήνα. Η ημέρα καριέρα θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Electra Palace Hotel Athens, Ναυάρχου Νικοδήμου 18, Πλάκα, Αθήνα στις 21 Μαΐου 2016 και ώρα 09:00 π.μ.

Αντίστοιχα, η Qatar Airways αναζητά πλήρωμα καμπίνας με τα στελέχη της να διεξάγουν συνεντέυξεις στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, στις 22 Μαΐου 2016 και ώρα 09.00 π.μ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά καθώς και φωτογραφίες πλήρους μεγέθους και μεγέθους διαβατηρίου.

Πηγή:

http://www.diorismos.gr/

Η PaperGraph αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης του Υπάλληλου Τμήματος Προεκτύπωσης

find job

Η PaperGraph Ανώνυμη Εταιρεία Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεωνμε έδρα το ΒΙ.ΠΑ. Λουτρακίου στον Ισθμό, αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης του:

Υπάλληλος Τμήματος Προεκτύπωσης (κωδικός θέσης: ΥΠ05)

 Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος ηλεκτρονικών αρχείων
 • Ηλεκτρονικό μοντάζ
 • Χειρισμός συστημάτων ψηφιακών εκτυπώσεων και CTP

Τυπικά προσόντα:

 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Οργανωτικός χαρακτήρας που μπορεί να εργαστεί ακολουθώντας διαδικασίες
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, εχεμύθεια και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό την πίεση του χρόνου
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών

 Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Color Management
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Η εργασία είναι στη περιοχή Ισθμού – Λουτρακίου. Θα προτιμηθεί μόνιμος κάτοικος ή άτομο που επιθυμεί να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η εταιρία προσφέρει αποδοχές ανάλογες των προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης.

 Αποστολή βιογραφικού: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πηγή :

http://www.papergraph.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Support

find jobΗ εταιρία MasterBet αναζητά IT Support και συγκεκριμμένα :

Αρμοδιότητες :  

 • Ανάπτυξη webεφαρμογών ή/και websitesγια τους πελάτες μας, ως μέλος ομάδοας έργου ή εξολοκλήρου μόνος
 • Συντήρηση τρέχοντων εφαρμογών και διόρθωση bugs
 • Τεχνική υποστήριξη πελατών στη χρήση υπηρεσιών της εταιρείας


Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής με κατεύθυνση Πληροφορική
 • Πολύ καλή γνώση HTML 5, CSS3 και Javascript
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα παραγωγικής ενασχόλησης με πολλές εργασίες ταυτόχρονα
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

                  

Τόπος εργασίας: Κιάτο, Νομός Κορινθίας

Βιογραφικά:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

find jobΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σικυωνίων που εδρεύει στο Κιάτο Ν. Κορινθίας

Περισσότερα...

Προγράμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016)

oaed-logo


 • Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 15-04-2016 και ώρα 10η πρωϊνή και λήγει στις 25-04-2016 12η μεσημβρινή. Για αιτήσεις πατήστε ΕΔΩ

Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι : 8:00 Πρωϊνή εως 02:00 Μεσημβρινή.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών :  2109989148, 2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 2109989116, 2109989143, 2109989009, 2109989144

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 413 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

oaed-logoΕκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2016 που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 413 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Επιβλέποντες Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 
 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Υποκατηγορίες

Βρίσκεστε εδώ: Home kek-el Ενημερώνουμε