Font Size

SCREEN

Cpanel

ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ VOUCHER 29-64 ΓΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

kek-korinthia-cover-V4

Στις 11 Ιουλίου 2017 ανακοινώθηκαν οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής». Καταχωρίστε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ σας που λάβατε από το πληροφοριακό σύστημα του voucher και μάθετε αν έχετε επιλεγεί. (www.voucher.gov.gr)

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης σε άνεργους ηλικίας 29 έως 64 ετών, σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

Το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας υλοποιεί τρία προγράμματα κατάρτισης στις ειδικότητες : Προώθηση Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου και Διαχείριση Αποθήκης. Τα επόμενα προγράμματα που θα υλοποιήσει θα είναι στον Κλάδο του Εμπορίου και στον Τεχνικό Κλάδο.

Εάν είστε επιτυχών σε οποιονδηποτε κλάδο παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2741022344.

TUVVOUCHER

voucher-espa-logo

Πιστοποιήστε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες με το κύρος και την αξιοπιστία της TUV AUSTRIA HELLAS

TUV VOUCHER 300x250 finalTUVVOUCHERΤο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας στα πλαίσια του προγράμματος ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ  θα συνεργαστεί με την TUV AUSTRIA HELLAS για την πιστοποίηση ωφελουμένων στις αντίστοιχες ειδικότητες που έχουν επιλέξει.

Στόχος της συνεργασίας είναι η αναβάθμιση του επιπέδου των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω του φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, ο οποίος έχει κύρος, αξιοπιστία και Διεθνής αναγνωρισιμότητα, αποτελώτας το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης της επιταγής κατάρτισης και του προγράμματος γενικότερα.

 

 

Φυλλάδιο TUV AUSTRIA HELLAS

 

 

 

 

voucher-espa-logo

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

FA 1008x400

Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ, σε σύμπραξη, ως συνεργάτες- συνδικαιούχοι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 18135/20.10.2015 – κωδ. ΑΝΑΔ04 (ΑΔΑ: ΒΜΗΙ4653Ο7-ΛΣ2) Πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ καθώς και τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης/Έργου με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Πρόσκληση

Αίτηση υποψηφίων

Αίτηση επιχειρήσεων

 

Πηγή : insete-training.gr

voucher-2016-turism

Περισσότερα...

Συμμετοχή νέων ανέργων από 18 έως 24 ετών σε προγράμματα επιταγών κατάρτισης

praktikh-aeiΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και οι

 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ),
 • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),
 • Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ),
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Λιανικό Εμπόριο
 • Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
 • Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση δράσεων Κατάρτιση, πιστοποίηση και οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

 

woman-working-on-a-busy-reception-desk

Το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, εταιρεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Κορινθίας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.». Σκοπός των προγραμμάτων είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων, πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ  στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα...

ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

kek-korinthia-slide1

Το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, εταιρεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Κορινθίας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.».

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων, πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών.
 • Συνολική Επιδότηση 2400 € για τους ωφελούμενους.

Κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης το ΚΕΚ, θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης μέσω του Επόπτη Πρακτικής, ο οποίος θα βρίσκεται σε τακτική επαφή με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο.

 

Ενημερωτικό Υλικό:

Αποτελέσματα www.voucher.gov.gr

Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Δημόσια Πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στο www.oaed.gr.

Οδηγός Εκπαίδευσης - Κατάρτισης του ΚΕΚ

Αίτηση ωφελουμένων

Αίτηση Πρόθεσης Συνεργασίας Επιχείρησης Πρακτικής Άσκησης

voucher banner bottom

 

Σύντομα ξεκινάει το νέο voucher του Τουριστικού Κλάδου

FA 1008x400

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 8.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

• 1.100 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ.

• 6.900 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση αναμένεται να υλοποιηθεί από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

 

Δομή προγράμματος

 

Η διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης θα είναι 6 μήνες.

 

Ποσό επιδόματος

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ σε 2.390 ευρώ και για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 2.180 ευρώ.

 

Πληροφορίες : ΚΕΚ Ν. Κορινθίας ΑΕ , 2741022344

 

 

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας

voucher3
Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης

Εκπαιδευτικό Επίδομα :

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιούνται οι ωφελούμενοι ανέρχεται στο πορόσ των 3.120 €.
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:
 • Βαθμός Κτήσης Πτυχίου.
 • Ηλικία υποψηφίου.
 • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014)
 • Χρόνος ανεργίας
Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων πτυχιούχων ανέργων από 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα  http://www.voucher.gov.gr.
 
Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Δημόσια Πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στο www.oaed.gr.

 

Πληροφορίες

 

Για Πληροφορίες για τις αιτήσεις στο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας 2741022344.

Θέσεις πρακτικής άσκησης 15-10-2014

 find job

Θέσεις πρακτικής άσκησης για τα προγράμματα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, μέχρι σήμερα, για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι:

Περισσότερα...

Θέσεις Πρακτικής άσκησης στην Landis & Gyr

logo-LANDISΗ επιχείρηση Landis & Gyr AE θα συμμετέχει στα νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ" και "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ,  σε συνεργασία με το ΚΕΚ Ν Κορινθίας ΑΕ.Συνολικά επιθυμεί να απασχολήσει 34 άτομα.

Οι θέσεις απασχόλησης στην επιχείρηση είναι : 

 

αρ.

θέσεων
 
3 Μηχανικοί Λογισμικού ΑΕΙ
3 Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ
2         "                      "     ΤΕΙ
3 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΕΙ
2          "                      "     ΤΕΙ
1 Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΑΕΙ
3             "                      "     ΤΕΙ
1 Μηχ/κός Παραγωγής & Διοίκησης (SupplyChain) ΑΕΙ
1 Supply Chain specialist ΤΕΙ ή ΑΕΙ
1 Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων
1 Μηχανοτεχνίτης
1 Υπάλληλος για HR - ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Καλή γνώση MSOffice και Αγγλικών
2 Εργάτες Αποθήκης - ΛΥΚΕΙΟΥ
10 Ανειδίκευτες εργάτριες - ΛΥΚΕΙΟΥ
34 Σύνολο

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας , 2741022344.

 

logo voucher

Αποτελέσματα voucher 2014 για ανέργους 25-29 και 18-24

trainingclassroom1Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων για τις 30.000 θέσεις του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και για τις 12.000 θέσεις του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» Λήψη Αρχείου

 

Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» Λήψη Αρχείου
 
 
 Πηγή : www.voucher.gov.gr
 
 
voucher banner bottom

Επιταγή κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση

logo-voucher-2014-29-64

Το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε πρόγραμμα με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση».

Το έργο απευθύνεται σε άνεργους ηλικίας 29-64 ετών. Αφορά σε 16.620 θέσεις και 3 κλάδους:

 • Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος
 • Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
 • Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών.

 

Περισσότερα...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

multi 17307ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικεσ επιχειρησεισ για αποκτηση εργασιακησ εμπειριασ»

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23.59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν αιτήσεις για την συμμετοχή τους στο παραπάνω πρόγραμμα, το οποίο (ενδιαφέρον) είχε ως συνέπεια την υπερφόρτωση του συστήματος.

 

Πηγή : voucher.gov.gr

15-09-2014

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

logo voucher

Θέσεις πρακτικής άσκησης (νέο)

find jobΘέσεις πρακτικής άσκησης για τα προγράμματα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, μέχρι σήμερα, για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι:

 

Alves Manuel & ΣΙΑ ΟΕ, παραγωγή πωμάτων φελλού

N.G.P. PLASTIC ABEE, Βιομηχανία Παραγωγής Πλαστικών Συσκευασιών

Βλάχου Μαρία, Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων

Β. Τσελίκη & ΣΙΑ ΕΕ, Εκπαιδευτήριο

Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου ΑΕ, Ιδιωτικό Σχολείο

Fereikos Helix Βλάχου Παναγιώτα Βλάχου Μαρία ΟΕ, Χονδρικό Εμπόριο Σαλιγκαριών

Θεοδώρα Κουκουλομάτη κ ΣΙΑ ΟΕ, Εμπορία (Εμφ. Νερό, θερμοψυκτικά κ.α.)

Infotechnika AE, Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Ιωάννης Βλάσσης & ΣΙΑ ΟΕ, Εμπόριο Η/Υ & αναλωσίμων - ειδών γραφείου

Καραθανασόπουλος Κωνσνταντίνος, Εμπορία παιχνιδιών – σχολικών

Κέντρο Μετάφρασης Κορίνθου, Μεταφράσεις

Κωτσώνης Σπυρίδων, Κοσμηματοπωλείο

Γαλακτοκομία Μανδρέκας ΑΕ,  Παραγωγή και Εμπορία Γαλακτοκομικών προϊόντων

Μπίσδας Κων/νος , Οδοντοτεχνικό εργαστήριο

Rontis HD Hellas AE, μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης

Πιτσούνης Ευάγγελος, Φαρμακείο

Ζέρβας Νικόλαος, Διαιτολογικό γραφείο

Κούνα Κωνσταντίνα, Δικηγορικό γραφείο

Πατακιούτη Χαρίκλεια, Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής "Πύλη"

Λυμπερόπουλος Αθανάσιος, Λογιστικό, Ασφαλιστικό γραφείο

Χαλκιάς Κων. Δημήτριος, Ζαχαροπλαστείο - Πρατήριο Άρτου

ABC Λαμπρινή Μανωλοπούλου, Κέντρο Ξένων Γλωσσών

"Πρωτοπορία" - Πολύζου Κων/να, Κέντρο Ξένων Γλωσσών

AGL Experts ΕΠΕ, Εμπορία τροφίμων

Βρεφονηπιακός Σταθμός "Πινόκιο" Αναστα. Π. Χαλκιά, Παιδικός Σταθμός

Τσιολάκη Κωνσταντίνα, Λογιστικό γραφείο

Νάσιου Αναστασία, Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής

Γκίκας Αθανάσιος, Υπηρεσίες Δασολόγου (Μελέτες - Έργα)

Αχιλέας Κορδώσης, Υπηρεσίες Εξεταστικού Κέντρου

Medicenter Κορίνθου, Ιδιωτικό Πολυιατρείο

Medicenter Κορίνθου, Εργαστήριο αναλύσεων τροφίμων και ποτών

Σοφός Στυλιανός, Υπηρεσίες Υπολογιστών

Medicenter Νεμέας, Ιδιωτικό Πολυιατρείο

Medicenter Αγίων Θεοδώρων, Ιδιωτικό Πολυιατρείο

Ιδιωτική κλινική ΗΡΑ Κορίνθου ΑΕ, Μαιευτική-Γυναικολογική Χειρουργική

Σεργεντάνης Χρήστος, Ιδιωτικό Ιατρείο

Παγωνάκη Ζωή, Δικηγορικό Γραφείο

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, ωφελούμενοι επιταγών κατάρτισης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2741022344 από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 10:00 έως 15:00.

 

logo voucher

Θέσεις πρακτικής άσκησης

find jobΘέσεις πρακτικής άσκησης για τα προγράμματα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, μέχρι σήμερα, για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι:

 

Alves Manuel & ΣΙΑ ΟΕ, παραγωγή πωμάτων φελλού

Βλάχου Μαρία, Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων

Β. Τσελίκη & ΣΙΑ ΕΕ, Εκπαιδευτήριο

Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου ΑΕ, Ιδιωτικό Σχολείο

Fereikos Helix Βλάχου Παναγιώτα Βλάχου Μαρία ΟΕ, Χονδρικό Εμπόριο Σαλιγκαριών

Θεοδώρα Κουκουλομάτη κ ΣΙΑ ΟΕ, Εμπορία (Εμφ. Νερό, θερμοψυκτικά κ.α.)

Infotechnika AE, Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Ιωάννης Βλάσσης & ΣΙΑ ΟΕ, Εμπόριο Η/Υ & αναλωσίμων - ειδών γραφείου

Καραθανασόπουλος Κωνσνταντίνος, Εμπορία παιχνιδιών – σχολικών

Κέντρο Μετάφρασης Κορίνθου, Μεταφράσεις

Κωτσώνης Σπυρίδων, Κοσμηματοπωλείο

Μπίσδας Κων/νος , Οδοντοτεχνικό εργαστήριο

Rontis HD Hellas AE, μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι, ωφελούμενοι επιταγών κατάρτισης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2741022344 από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 10:00 έως 15:00.

 

logo voucher

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

find jobΞεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο youthguarantee.ypakp.gr για το πρόγραμμα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 12.000 νέοι άνεργοι, από τους οποίους πανελλαδικά 3.000 απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 9.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα ωφεληθούν 150 απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 450 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα προσφέρει μέσω voucher για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 420 ώρες πρακτικής άσκησης και για τους αποφοίτους  υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 380 ώρες πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ανέργους νέους είναι:

 • Να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή από 20/5/2014 έως 20/9/2014).
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα (δηλαδή πριν από την 20/5/2014), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://youthguarantee.ypakp.gr ή voucher.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο (800 11 44444) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 και στην ιστοσελίδα του voucher.gov.gr.

Επίσης για πληροφορίες στο ΚΕΚ Ν. Κορινθίας (2741022344) από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 έως 15.00.

 

logo voucher

Ενημέρωση για πρόγραμμα Κατάρτισης Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Certification1Το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας με γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων ανέργων, και τις οδηγίες της προκήρυξης του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» το ωρολόγιο πρόγραμμα της θεωρητικής κατάρτισης θα περιλαμβάνει κάποιες από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:....

Περισσότερα...

Ενημέρωση επιχειρήσεων για τις δράσεις επιταγών κατάρτισης έτους 2014

education-itΌπως γνωρίζετε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης τα οποία αφορούν την ανάπτυξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Νομού Κορινθίας. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργάζεται με τους κοινωνικούς φορείς του Νομού, με τις αρμόδιες αρχές του Δημοσίου καθώς επίσης και με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα .

Περισσότερα...

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

voucher

Οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφερομένων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση, "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ" είναι:

Ωφελούμενοι: από 07 Αυγούστου 2014 (10:00) έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014 (24:00)

Υποβολή αιτήσεων εν δυνάμει ωφελουμένων

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

Επιδοτούμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Φορτοεκφορτωτών Λιμένος ή Ξηράς

stevedores

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενεργώντας ως Δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

 

logo voucher

Περισσότερα...

ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

find jobΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει την έναρξη του δεύτερου κύκλου των επιδοτούμενων σεμιναρίων με επιταγές κατάρτισης ( training voucher ), με σκοπό την επανένταξη των άνεργων δημοσιογράφων στην αγορά εργασίας.

Στο δεύτερο κύκλο των σεμιναρίων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων των Ενώσεων (ΕΣΗΕΑ/ΕΣΗΕΜ-Θ/ΕΣΗΕΠΗΝ/ΕΣΗΕΘΣτΕΕ/ΕΣΠΗΤ) και δεν συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο των σεμιναρίων.

Ακολουθεί η σύντομη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία αναγράφεται η ιστοσελίδα www . voucher . gov . gr , όπου οι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής, έως τις 27 Ιουνίου 2014.

 

Παραπομπές:

http://www.esiea.gr

http://www.voucher.gov.gr/project/view/id/14

 

 

 

Αποτελέσματα για την πρόσκληση ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την πρόσκληση "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)". Όσοι είχαν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική αίτηση μπορούν με τον αριθμό της κάρτας ανεργίας ή τον αριθμό ΚΑΥΑΣ της αίτησης να επισκεφτούν την ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου για να ενημερωθούν για την σειρά κατάταξης τους ( voucher.gov.gr ).


voucher banner bottom

Αποτελέσματα για Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, από σήμερα 31 Ιανουαρίου 2014, αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα sete-voucher.gr, 10.000 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από τη λίστα των επιλαχόντων του προγράμματος.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την πορεία της αίτησής σας καθώς και για τη Διαδικασία Ενεργοποίησης του Voucher, από την πλατφόρμα sete-voucher.gr ή καλώντας το 801 1115255.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει μέχρι 30 Απριλίου 2014 (30/04/2014) να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014 ΣΕΤΕ - ΕΕΔΕ

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας.

Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)

 

 

Τι είναι το Voucher Κατάρτισης;

 

Είναι μια νέα καινοτόμα δράση του Υπουργείου Υγείας που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας να λάβουν υπηρεσίες εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε δημόσια νοσοκομεία.

 

Ποιος είναι ο στόχος της δράσης;

 

Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, ανέργων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών υγείας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκη­σης σε δημόσια νοσοκομεία ή στις υπηρεσίες αυτών.

 

Περισσότερα...

Ανακοίνωση για επιχορήγηση πρόσληψη

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανακοινώνει την πρωτοβουλία του να θεσπίσει πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο  του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», στην περίπτωση που θα προβούν σε πρόσληψη εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας των νέων που ολοκλήρωσαν την 5μηνη πρακτική άσκηση.

Ειδικότερα, η επιχορήγηση θα παρέχεται για διάστημα 6 μηνών και θα ανέρχεται σε  15 €/ημέρα για την πρόσληψη νέων έως 25 ετών και σε 18 € / ημέρα για την πρόσληψη νέων άνω των 25 ετών. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις επιχορήγησης της πρόσληψης νέων από επιχειρήσεις θα εξειδικευθούν στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκπονείται.

Με την επιχορήγηση αυτή, το Υπουργείο ενθαρρύνει τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε εργασία, υποστηρίζοντας τη δημιουργία σταθερής απασχόλησης για τους νέους και ενισχύοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Υπουργείου να στηρίξει την απασχόληση των νέων με ένα εκτεταμένο Σχέδιο Δράσης για τους Νέους που με εξειδικευμένες παρεμβάσεις παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης και άσκησης επιχειρηματικότητας.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα ακολουθήσει, δημόσια πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Πηγή : voucher.gov.gr

voucher banner bottom

Επιλαχόντες που δικαιούνται την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σε αντικατάσταση των διαγραφέντων από το Μητρώο Ωφελουµένων της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»

Έχει αναρτηθεί η λίστα των επιλαχόντων που δικαιούνται την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σε αντικατάσταση  των διαγραφέντων.

 
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη λίστα.
 
Πηγή : voucher.gov.gr
 
voucher banner bottom

Πρόσκληση Τουριστικών Επιχειρήσεων του Νομού Κορινθίας για το πρόγραμμα Επιταγής Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους

SETEΤο ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, εταιρεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Κορινθίας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 29 ΕΤΩΝ

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους μέχρι 29 ετών, παρατηρήθηκαν φαινόμενα επιθετικής προσέλκυσης ανέργων, εκ μέρους εν δυνάμει παρόχων κατάρτισης.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Επιχειρήσεων του Νομού Κορινθίας για το πρόγραμμα Επιταγής Εισόδου

Το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, εταιρεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Κορινθίας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

Περισσότερα...

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

voucher

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και ΄Αλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Περισσότερα...

Επιταγή εισόδου voucher στην αγορά εργασίας για 45.000 ανέργους νέους έως 29 ετών.

edutech5B15D1Σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα...

Αίτηση για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Επιταγή Κατάρτισης

voucher

Συνεχίζεται επιτυχώς η υλοποίηση και η εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ΚΕΚ Νομού Κορινθίας, στα πλαίσια της πράξης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους (Training Voucher)».

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εγγεγραμμένους ανέργους του μητρώου του ΟΑΕΔ που έχουν ήδη επιλεγεί. Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 100 ωρών και περιλαμβάνουν τις βασικές θεματικές ενότητες που χρειάζεται ένας χειριστής ηλεκτρονικών υπολογιστών (Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων και Υπηρεσίες διαδικτύου). Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν και ιδιώτες χωρίς επιταγή κατάρτισης με κάποια οικονομική συμμετοχή.

Μετά το πέρας της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Δημόσιο φορέα ACTA.

Με εμπειρία αρκετών ετών, και με σταθερή ποιότητα και αξία το Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης Κορινθίας είναι σε θέση να σας προετοιμάσει και να σας δώσει εφόδια που θα σας βοηθήσουν στην επίτευξη των μελλοντικών σας στόχων.

Για να συμμετέχετε στον επόμενο κύκλο σεμιναρίων κατάρτισης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στα γραφεία του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, Κωστή Παλαμά 53, Κόρινθος μέχρι τις 9/11/2012.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2741022344, τις ώρες 10:00 με 16:00.

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Αποτελέσματα Εξέτασης στα πλαίσια της πράξης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)

Περισσότερα...

Ξεκίνησαν τα προγράμματα εκπαίδευσης Η/Υ με Επιταγή Κατάρτισης

Αίθουσα πληροφορικής

 

Ξεκίνησε η υλοποίηση 2 σεμιναρίων, στο Κ.Ε.Κ. Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα πλαίσια της πράξης «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους (Training Voucher)».

Περισσότερα...

Ανάγκη προστασίας Ανέργων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και επ. του Ν.2251/1994 "Προστασία Καταναλωτών"

newsΑνακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κάποιων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα νέα προγράμματα κατάρτισης με τις "Επιταγές Κατάρτισης"

Δείτε την ανακοίνωση

 

 

Το διάστημα ανεργίας χάνεται με την παρακολούθηση επιδοτούμενου προγράμματος με επιταγή κατάρτισης;

faqΔιευκρινήσεις σχετικά με το διάστημα ανεργίας για τα προγράμματα κατάρτισης με επιταγές κατάρτισης δημοσίευσε ο ΟΑΕΔ και αναφέρει ότι με τη λήξη του σεμιναρίου ο άνεργος γράφεται εκ νέου στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Διαβάστε τις συμπληρωματικές διευκρινήσεις (εδώ).

Αιτήσεις

voucher

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή σας στον εκπαιδευτικό φορέα μας για τα προγράμματα κατάρτισης με την "Επιταγή Κατάρτισης" ξεκίνησαν. Μπορείτε αφού παραλάβετε την "Επιταγή κατάρτισης" από τον ΟΑΕΔ να έλθετε στα γραφεία μας να υποβάλλετε την αίτηση. Μόλις συμπληρωθούν 20 αιτήσεις το ΚΕΚ θα προχωρήσει στην διαδικασία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης.

Την αίτηση μπορείτε να την «κατεβάσετε» (Αίτηση Επιταγής Κατάρτισης), να τη συμπληρώσετε και να μας τη προσκομίσετε στα γραφεία μας.

Περισσότερα...

Αποτελέσματα Voucher

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των επιταγών κατάρτισης. Για πληροφορίες μπορείτε να επισκευτείτε τη σελίδα www.voucher.gov.gr

Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ

voucher

Ξεκινάει η Εκπαίδευση σε Βασικές Δεξιότητες πληροφορικής με training voucher

education-it

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας, θα διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης στις Βασικές Δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ με επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης training Voucher.

Περισσότερα...

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ενημέρωση των προγραμμάτων Επιταγής Κατάρτισης

Φόρμα ενημέρωσης για τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας που θα προκηρυχθούν.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Προφίλ
Ασφάλεια φόρμας
παρακαλώ συμπληρώστε τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στο αντίστοιχο πεδίο.
qlForm generator by ql.de
Βρίσκεστε εδώ: Home Ενημερώνουμε Επιταγή Κατάρτισης